เบาะหนังมีกีประเภท

เบาะหนังของรถยนต์ในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท โดยแบ่งได้หลักๆ 2 ประเภท ดังนี้

  1. เบาะหนังรถยนต์แบบเข้ารูป คือการผลิตเบาะหนังโดยออกแบบและตัดเย็บสำหรับใช้งานกับรถยนต์รุ่นนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งเบาะหนังประเภทนี้จะเหมือนกับเบาะหนังที่ออกมาจากโรงงานรถยนต์ทุกประการ

  2. เบาะหนังรถยนต์แบบหุ้มสวม คือการผลิตเบาะหนังขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้กับรถในทุกๆรุ่น โดยใช้วิธีสวมทับเบาะกำมะหยี่เดิมของรถยนต์เอาไว้

ซึ่งเบาะหนังทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ดังนี้

ข้อดีของเบาะหนังรถยนต์แบบเข้ารูป

  1. มีความกระชับและเข้ารูปกับโครงสร้างของเบาะ
  2. มีความสวยงาม หรูหรา และดูมีภูมิฐาน
  3. มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานมากกว่าเบาะหนังแบบหุ้มสวม เพราะออกแบบมาให้ใช้งานสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ

ข้อดีของเบาะหนังรถยนต์แบบหุ้มสวม

  1. การติดตั้งทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  2. ผ้ากำมะหยี่เดิมจะยังคงอยู่โดยไม่ต้องรื้อออก
  3. มีค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยากว่าการทำเบาะหนังแบบเข้ารูป


ทั้งนี้การผลิตเบาะหนังสำหรับรถยนต์ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน โดยทาง iMuki Auto Boutique จะมุ่งเน้นผลิตไปที่เบาะหนังแบบเข้ารูปเป็นหลัก แต่หากท่านต้องการเบาะหนังแบบหุ้มสวม ทางเราก็สามารถจัดเตรียมสินค้าให้ท่านได้เลือกสรรเช่นกัน เพราะเราคือ " ศูนย์บริการเบาะหนังครบวงจร "