Mitsubishi


เบาะหนัง Mitsubishi Mirage

สเปคโรงงาน : 13,500 ฿ 
สเปคหนังแท้ : 16,900 ฿
แนปป้า : 26,500 ฿
เบาะหนัง Mitsubishi Lancer ทุกรุ่นทุกปี

สเปคโรงงาน : 14,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 18,900 ฿
แนปป้า : 29,500 ฿เบาะหนัง Mitsubishi Parjero ทุกรุ่นทุกปี

สเปคโรงงาน : 19,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 26,500 ฿
แนปป้า : 39,900 ฿เบาะหนัง Mitsubishi G Wagon ทุกรุ่นทุกปี

สเปคโรงงาน : 19,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 26,500 ฿
แนปป้า : 39,900 ฿


 


เบาะหนัง Mitsubishi Xpander 

สเปคโรงงาน : 17,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 23,500 ฿
แนปป้า : 36,000 ฿

 


เบาะหนัง รถกระบะ Mitsubishi ทุกรุ่นทุกปี ( Cab / 4D )

สเปคโรงงาน : 9,500 ฿ / 14,500 ฿
สเปคหนังแท้ : 11,900 ฿ / 18,900 ฿
แนปป้า : 21,000 ฿ / 29,500 ฿