เพราะอะไร?? ถึงต้องใช้ "อะไหล่พรมเดิม"

 

Q: ทำไมหุ้มเบาะหนังแล้วบางจุดยังเป็นอะไหล่ผ้าหรือพรมกำมะหยี่เดิม


A: ตำแหน่งชิ้นงานอะไหล่ผ้าหรือพรมกำมะหยี่ แบ่งเป็น 2 จุดหลักๆ ได้แก่

 

- ชิ้นงานอะไหล่ตามซอกเบาะหรือใต้เบาะ

ตรงส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับยึดระหว่างปลอกหนังกับโครงเบาะด้านล่าง ใช้เป็นอะไหล่ผ้าหรือกำมะหยี่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเรียบร้อยใน

การเก็บงาน และหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงจากการเสียดสี

- ตำแหน่งหลังเบาะแถวสุดท้ายสำหรับรถ5ประตู

สาเหตุสำคัญที่โรงงานผู้ประกอบและร้านหุ้มเบาะทั่วไปใช้อะไหล่กำมะหยี่ เนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้บรรทุกของ ขณะรถขับเคลื่อน

อาจเกิดการเสียดสีจากสิ่งของที่บรรทุกกับด้านหลังเบาะชิ้นอะไหล่ชิ้นนี้ หากเป็นพรมกำมะหยี่จะไม่เกิดเสียงรบกวนเมื่อเกิดการเสียดสี และไม่

เกิดรอยขีดข่วนง่าย

 

แต่อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง อะไหล่พรมเดิมชำรุดเสียหายหรือสีของอะไหล่พรมเดิมต่างจากสีหนังที่ลูกค้าหุ้มใหม่ ก็สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น

หนังสังเคราะห์หรือหนังแท้ได้นะคะ แต่ในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ