กิจกรรมซ้อมดับเพลิงที่โรงงานไอมูกิ บางปู วันที่ 14 กันยายน 2565 เพื่อความปลอดภัย

กิจกรรมซ้อมดับเพลิงที่โรงงานไอมูกิ บางปู วันที่ 14 กันยายน 2565 เพื่อความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด พนักงานทุกคนก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้มาก ได้ทั้งความรู้และสนุกสนาน โดยต้องขอขอบคุณวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการด้วยค่า ที่มาให้ทั้งความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทั้งครึ่งเช้า และบ่ายจ้า