ไอมูกิร่วมกิจกรรม สบพ. รับมอบแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบแม่พิมพ์โลหะ

ไอมูกิเราจะไม่หยุดพัฒนาอยู่แค่เบาะหนังสำหรับรถยนต์ เครื่องบินโดยสาร รถบัส รถบรรทุก รถตุ๊กตุ๊ก และเบาะเรือ เท่านั้น

ก้าวต่อไปกับการวิจัยและพัฒนา #เบาะสำหรับเครื่องบินส่วนบุคคล

#iMUKi #I_believe_I_can_fly!!

************************************************
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบแม่พิมพ์โลหะเพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder) ซึ่งจัดขึ้นโดย สอต. โดยมีพนักงานในสังกัดของ สอต. และตัวแทนจากแผนกต่างๆเข้าร่วมในพิธีรับมอบแม่พิมพ์ในครั้งนี้ โดย สบพ. ได้เคยลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด ไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาอากาศยานโดยใช้วัสดุผสม (Aircraft Composite Material) ซึ่งมีบริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนในส่วนของแม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder) ดังกล่าวให้กับทางสถาบันการบินพลเรือน เพื่อนำไปใช้ในการขึ้นรูปโครงสร้างอากาศยานจริงและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยานจริงจากวัสดุคอมโพสิต รวมไปถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรครูวิชาภาคพื้นของ สบพ. ในการนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆในอนาคต โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมในพิธีรับมอบฯ ดังกล่าว