ไอมูกิได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จัดโดยภาครัฐ

นอกจากไอมูกิจะมุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ดีแล้ว ฝ่ายผลิตของเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดไอมูกิได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จัดโดยภาครัฐ

 

รูปที่ไอมูกิไปเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม จัดโดยภาครัฐค่ะ