Bild Spot Detection (BSD) ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาโดย iMUKi Electronics

BLIND SPOT DETECTION (BSD) อุปรกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ ที่จะช่วยเตือนจุดอับสายตาข้างตัวรถให้แก่ผู้ขับขี่ -ระบบการทำงานตรวจจับความเร็วในคลื่นความถี่ ที 10 กิโลเมตร / ชม. ขึ้นไป สามารถตรวจพบวัตถุหรือรถ จากมุมอีบโดยมีสัญญาณไฟรูปรถด้านเสา A และเสา B ซ้าย-ขวา จากระดับสายตา

ลักษณะการใช้งานขณะเปิดไฟเลี้ยวจะมีเสียงเตือน เมื่อมีวัตถุเข้าใกล้ในระยะ 12-15 เมตร อุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ มีการรับประกันจากบริษัท ไอมูกิ อิเล็คโทรนิก ในระยะเวลา 2 ปีหลังจากการติดตั้ง ติดตั้งพร้อมเปิดระบบ สามารถเสียบกล่อง ตรวจเช็คได้เหมือนอุปกรณ์ติดรถ