BSD (ฺBlind Spot Detection) ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา

สินค้าใหม่อุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยในระหว่างการขับขี่ BRD (Blind Spot Detection) ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาขณะขับขี่ โดยจะการปล่อยคลื่น Microwave ในระดับความถี่ 24 GHz ซึ่งอุปกรณ์นี้จะติดตั้งอยู่ด้านในกันชนทั้งซ้ายและขวา BSD ตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจจับรถที่อยู่ในจุดอับสายตา ยากต่อการมองเห็น

ช่วยในการเปลี่ยนเลนส์ขณะขับขี่ โดยจะส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบเสียงและไฟกะพริบ รถกลุ่ม Luxury Cars นิยมติดกับรุ่น Top Model และไอมูกิก็ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญจึงได้มีการนำอุปกรณ์ชนิดนี้มาจำหน่าย